Tarımsal Biyoteknoloji
2021-04-19

Fakültemiz Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Yusuf SÜRMELİ’nin Yürütücüsü Olduğu TÜBİTAK 1002 Projesi Kabul Edildi. 

Yürütücülüğünü Fakültemiz Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Yusuf SÜRMELİ ile Araştırmacılığını aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat VELİOĞLU’nun yaptığı "Tebukonazole Dirençli Saccharomyces cerevisiae Mutant Suşlarının Evrimsel Mühendislik İle Eldeleri Ve Moleküler Karakterizasyonları" adlı proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.   

Proje sonucunda elde edilecek çıktıların, triazol DMI fungisit dirençliliğinin çözümüne katkı sunacak, yeni antifungal ilaç hedeflerinin belirleneceği düşünülmektedir.

                                           Saccharomyces cerevisiae mikroskop görüntüsü