Bitki, Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı

Çalışılan Konular

  • Süs, tıbbi ve üzümsü bitkilerde mikroçoğaltım ve sekonder metabolit üretim çalışmaları

       Soğanlı bitkiler (Lilium candidum, Pancratium maritimum), Vitis vinifera, Laurus nobilis

  • Çayır ve mera bitkilerinde haploid bitki üretim çalışmalar (Onobrychis sativa)
  • In vitro poliploidi çalışmaları (Vitis vinifera)
  • Ekonomik değeri yüksek olan bitkilerde mikroçoğaltım çalışmaları (Juglans regia)

 

Çalşıma Grubu

Yrd. Doç. Dr. Shedia DANESHVAR ROYANDAZAGH

Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN

Ziraat Müh. Elçin PARLAR (Yüksek Lisans)

Ziraat Müh. Halime Tuba YILDIRIM (Yüksek Lisans)

Ziraat Müh. Hasret PARMAK (Yüksek Lisans)

Özel Proje Öğrencileri