Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bitki, Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı

Çalışılan Konular

  • Süs, tıbbi ve üzümsü bitkilerde mikroçoğaltım ve sekonder metabolit üretim çalışmaları

       Soğanlı bitkiler (Lilium candidum, Pancratium maritimum), Vitis vinifera, Laurus nobilis

  • Çayır ve mera bitkilerinde haploid bitki üretim çalışmalar (Onobrychis sativa)
  • In vitro poliploidi çalışmaları (Vitis vinifera)
  • Ekonomik değeri yüksek olan bitkilerde mikroçoğaltım çalışmaları (Juglans regia)

 

Çalşıma Grubu

Dr. Öğr.Üyesi Shedia DANESHVAR ROYANDAZAGH

Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN

Ziraat Müh. Hasret PARMAK (Yüksek Lisans)

Özel Proje Öğrencileri