Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bitkisel Biyoteknoloji

Bitkisel biyoteknoloji, bitki genleri, hücreleri, organları ve dokuları üzerinde çalışarak istenen özellikte ürünler ve hizmetler oluşturma bilimidir. Bitkisel biyoteknoloji, tarımsal üretimi, verimi ve kaliteyi artırmayı ve uygun ticari bitki varyeteleri oluşturulmasını böylece toplum refahına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, gen izolasyonu, gen dizilerinin belirlenmesi (sekanslanması), istenen özellikleri kodlayan genlerin tespiti, tespit edilmiş olanların ıslah çalışmalarında kullanılmasının sağlanması veya bu genlerin transferi ile biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı transgenik bitkilerin oluşturulması gibi modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmaktadır.