Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bitkisel Biyoteknoloji

Bitkisel biyoteknoloji, bitki genleri, hücreleri, organları ve dokuları üzerinde çalışarak istenen özellikte ürünler ve hizmetler oluşturma bilimidir. Bitkisel biyoteknoloji, tarımsal üretimi, verimi ve kaliteyi artırmayı ve uygun ticari bitki varyeteleri oluşturulmasını böylece toplum refahına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, gen izolasyonu, gen dizilerinin belirlenmesi (sekanslanması), istenen özellikleri kodlayan genlerin tespiti, tespit edilmiş olanların ıslah çalışmalarında kullanılmasının sağlanması veya bu genlerin transferi ile biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı transgenik bitkilerin oluşturulması gibi modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmaktadır.  

Akademik Kadro:

Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sheida Daneshvar ROYANDAZAGH

Dr. Öğr. Üyesi Hayat TOPÇU

Arş. Gör. Dr. Elif Ceren Pehlivan

Arş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN

Arş. Gör. İbrahim UZ