Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bitki Stres Fizyolojisi Laboratuvarı 

 
Çalışma Konuları 
* Bitki Antioksidan Savunma Sistemi
* Bitki Tolerans Seviyesini Arttırma 
* Tuz Stresi Altında Bitki Yanıtları 
* Canavar Otu (Orobanş)-Konukçu Etkileşimi 
 
Çalışılan Bitkiler
* Canavar Otu türleri (Orobanche cumana, Phelipanche ramosa)
* Ayçiçeği (Helianthus annuus)
* Buğday (Triticum aestivum)
* Tritikale
* Kum Zambağı (Pancratium maritimum)
* Yüksük otu (Digitalis trojana)
* Arabidopsis  (Arabidopsis thaliana)
 
Çalışma Grubu
Dr. Öğr. Üyesi Sefer Demirbaş 
Ziraat Müh. Ezgi Önay (YL öğrencisi)
Ziraat Müh. Damla Ana (YL öğrencisi)
Ziraat Müh. Elif Saadet ARICAN (YL öğrencisi)
Ziraat Müh. Ceyhan HAFIZOĞLU (YL öğrencisi)
 
Ziraat Müh. Sezer KÜÇÜKKARAKAŞ (YL-Mezun)  
Ziraat Müh. Fatih Üder (YL-Mezun)
Biyolog Şahsine Gök (YL-Mezun)