Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bitki Stres Fizyolojisi Laboratuvarı 

 
Çalışma Konuları 
* Bitki Antioksidan Savunma Sistemi
* Bitki Tolerans Seviyesini Arttırma 
* Tuz Stresi Altında Bitki Yanıtları 
* Canavar Otu (Orobanş)-Konukçu Etkileşimi
Drone Teknolojisi ile Bitki Gelişiminin Belirlenmesi
 
Çalışılan Bitkiler
* Canavar Otu türleri (Orobanche cumana, Phelipanche ramosa)
* Ayçiçeği (Helianthus annuus)
* Buğday (Triticum aestivum)
* Tritikale
* Mısır (Zea mays)
* Kum Zambağı (Pancratium maritimum)
* Yüksük otu (Digitalis trojana)
* Arabidopsis  (Arabidopsis thaliana)
 
Çalışma Grubu
Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ
 
Ziraat Yük. Müh. Mimoza JAKUPI (Doktora öğrencisi)
Ziraat Müh. Damla ANA KAVAK (YL öğrencisi)
Moleküler Biyolog Melda ATEŞ (YL öğrencisi)
 
Mezunlar
Ziraat Müh. Ceyhan HAFIZOĞLU (YL-mezun)  
Ziraat Müh. Elif Saadet ARICAN (YL-mezun)
Ziraat Müh. Ezgi ÖNAY (YL-mezun) 
Biyolog Şahsine GÖK ÖZEL (YL-mezun) 
Ziraat Müh. Fatih ÜDER (YL-mezun) 
Ziraat Müh. Sezer KÜÇÜKKARAKAŞ (YL-mezun)