Tarımsal Biyoteknoloji

 

Memeli Hücre Kültürü Laboratuvarı

Çalışma konuları

  • Memeli hayvan dokularından hücre izolasyonu (fibroblast, kıkırdak, granuloza, kas, epitelyum)  ve kültürü (Primer kültür)
  • Hücre karakterizasyonu (immunohistokimya, karyotipleme, flow sitometri)
  • Hücre siklusunun sinkronizasyonu (hayvan klonlamada kullanılacak hücrelerin G1-G0 fazına getirilmesi)
  • Canlı materyal (hücre, doku) saklama yöntemlerinin optimizasyonu (kriyobiyoloji)  
  • Hücre canlılık analizleri (apoptotik, nekrotik, ölü, canlı hücre analizleri
  • Primer ve devamlı hücre hatları ile toksikoloji çalışmaları (etken maddelerin hücre üzerindeki olumlu olumsuz etkilerinin incelenmesi)

Çalışılan primer hayvan hücre hatları

-Sığır, manda, koyun, keçi; fibroblast, kıkırdak, granuloza, kas

Çalışılan devamlı hücre hatları

-Hela, MCF7, MCF10A, L929

 

Çalışma Grubu

Prof.Dr.Sezen ARAT

Ziraat Müh. Aslı TANI (Yüksek Lisans)