Tarımsal Biyoteknoloji

 

Hayvansal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji, temel olarak ürün ve hizmet üretmek amacıyla bilimsel ve mühendislik prensiplerinin hayvansal ürünlerin üretilmesi veya işlenmesinde birlikte kullanılması olarak ifade edilebilir. Hayvansal Biyoteknoloji, evcil hayvan türlerinin genetik karakterizasyonu, korunması, üstün verimlilik, hastalıklara ve zararlılara dirençlilik gibi özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla gen veya gen bölgelerinin belirlenmesi, belirlenen gen veya gen bölgeleri ile damızlık seçimi sağlayacak yöntemler geliştirilmesi gibi moleküler tanımlama yöntemlerini, çeşitli proteinleri üretmek üzere memeli hücre kültürü, in vitro embriyo üretimi, kriyobiyoloji, klonlama gibi yardımcı üreme tekniklerini uygulayan ve geliştiren bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra istenen özellikte dirençli veya verimi yüksek hayvanlar elde etmek için embriyoya gen aktarımı ile transgeniklerin oluşturulması son yıllarda hayvansal biyoteknolojinin yoğunlaştığı konulardır.

Akademik Kadro:

Prof. Dr. Sezen ARAT

Prof. Dr. Fulya ÖZDİL

Dr. Öğr. Üyesi Devrim OSKAY

Dr. Öğr. Üyesi Raziye IŞIK