Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bal Arısı Davranışı, Beslemesi, Genetiği ve Üremesi Laboratuvarı

(Honey Bee Behavior, Nutrition, Genetics and Reproduction Laboratory)

 

Esas İlgi Alanları ( Main Interests of Lab.)

  • Bal arılarının hastalık ve zararlılarına karşı geliştirdiği davranışsal direnç mekanizmaları (Behavioral resistance mechanisms against diseases and parasites of Honey Bees)
  • Bal arısı ıslahı, yapay tohumlama ve sperm kalitesi (Honey bee breeding, Instrumental Insemination and sperm quality).
  • Bal arısı besleme (Honey bee nutrition)
  • Ana arı yetiştirme (Queen rearing)
  • Bal arısı yetiştiriciliği ve koloni yönetimi (Honey bee husbandry and colony management)
  • Koloni Çöküş Sendromu (Colony Collapse Disorder)

 

Araştırma Grubu (Research Team)

Dr. Öğr. Üyesi Devrim OSKAY (Assistant Professor Dr.)

Ziraat Müh.Umut Özer (Yüksek Lisans Öğrencisi) (Graduate Student)

Ziraat. Müh. Onur Bayram KAVAK (Yüksek Lisans Öğrencisi) (Graduate Student)

Ziraat Müh. Berk Yılmaz KORU (Yüksek Lisans Öğrencisi) (Graduate Student)

 

Araştırma ve Inovasyon Grubu (Research and Innovation Team)

Apipark Arıcılık Üretim Danışmanlık Eğitim Islah ve İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.

(Apipark Beekeeping Production Research Consulting Training Breeding Exporting Import Industy Co.Inc.) www.apipark.com

Dr. Devrim OSKAY (Kurucu Akademik Ortak)

Sadri DEMİRCİOĞLU (Kurucu Sanayi Ortak)

Zir. Müh. Onur Bayram KAVAK

Zir. Müh. Berk Yılmaz KORU

Ömer ÖZDEMİR

Mustafa DEĞERMENCİ (Tekniker)

 

hayvansal biyoteknoloji-2 laboratuvarı