Tarımsal Biyoteknoloji

 

Bal Arısı Davranışı, Beslemesi, Genetiği ve Üremesi Laboratuvarı

(Honey Bee Behavior, Nutrition, Genetics and Reproduction Laboratory)

 

Esas İlgi Alanları ( Main Interests of Lab.)

  • Bal arılarının hastalık ve zararlılarına karşı geliştirdiği davranışsal direnç mekanizmaları (Behavioral resistance mechanisms against diseases and parasites of Honey Bees)
  • Bal arısı ıslahı, yapay tohumlama ve sperm kalitesi (Honey bee breeding, Instrumental Insemination and sperm quality).
  • Bal arısı besleme (Honey bee nutrition)
  • Ana arı yetiştirme (Queen rearing)
  • Bal arısı yetiştiriciliği ve koloni yönetimi (Honey bee husbandry and colony management)
  • Koloni Çöküş Sendromu (Colony Collapse Disorder)

 

 

hayvansal biyoteknoloji-2 laboratuvarı