Tarımsal Biyoteknoloji

 

BİTKİSEL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

Bilimsel araştırma projeleri (BAP)

Sarı Kantaron (Hypericum perforatum) Bitkisinin Sürgün Ve Hücre Süspansiyon Kültüründe Uçucu Yağ Miktarına Çeşitli Elisitörlerin Etkisi"(2020- Devam ediyor)

 

TÜBİTAK-TAGEM

Melezleme Islahı Yöntemiyle Su Stresine Töleranslı Yeni Çilek Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Su Stresi ile Ilişkili Aday Genlerin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, (2021-Devam ediyor)

 

 

HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

 

Araştırma projeleri

TÜBİTAK-TAGEM

Yerli Koyun Irklarının Yapağı Kalitesinin Morfolojik - Genetik Karakterizasyonu ve Tekstil Giysi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, (2018-Devam Ediyor.) (TAGEM)

Türkiye’de Bulunan Bazı Arı (Apis mellifera L.) Irk ve Genotiplerini Temsil Eden Kolonilerin Orijinal Alanlarında Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi. (01.01.2019 –) (TAGEM)

Bilimsel araştırma projeleri (BAP)

Avrupa Levreğinde Dicentrarchus labrax Büyüme Hormonu GH ve Miyostatin MSTN Genlerindeki Polimorfizimler ile Büyüme Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, (2020-Devam Ediyor.) (EGE BAP)

 

 

Alt yapı projeleri

Saf Trakya Kıvırcığı Geliştirme Ve Damızlık Yetiştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, (20.05.2020-Devam Ediyor.)

 

ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

 

TÜBİTAK-TAGEM

Ekmek Mayası Fabrikası Artığı Eleküstü Mayadan İnvertaz Enzimi Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ,(01.03.2020-Devam Ediyor)

İşlenmiş Hayvansal Ürünlerde Tağşişin Belirlenmesine Yönelik Proteomiks Temelli Yeni Analitik Yöntem Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ,  (15.04.2018-Devam Ediyor)

TÜBİTAK-TOVAG-1001 “İşlenmiş Hayvansal Ürünlerde Tağşişin Belirlenmesine Yönelik Proteomiks Temelli Yeni Analitik Yöntem Geliştirilmesi” (2018-Devam Ediyor) (Hacettepe Üni. ile ortak)

Tebukonazole  Dirençli  Saccharomyces  cerevisiae  Mutant Suşlarının  Evrimsel Mühendislik Ile Eldeleri ve Moleküler Karakterizasyonları, TÜBİTAK PROJESİ, (2021- Devam ediyor)

Dizi Homoloji Temelli Metagenomik Yaklaşımı Yoluyla Anadolu Manda Rumeni Kaynaklı Farklı Ekstremofilik Özelliklere Sahip Yeni Ksilanaz Enzimlerinin Tanımlanmaları, Biyokimyasal Karakterizasyonları ve Biyoteknolojik Uygulamaları, TÜBİTAK PROJESİ, (2021- Devam ediyor)