Tarımsal Biyoteknoloji

YETERLİLİKLER
Tarımsal Biyoteknoloji1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı bir Ziraat Mühendisliği Lisans öğretim programı olarak açılmıştır; dolayısıyla bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri ile beraber kullanabilme becerisine sahip olmak3-Tarımsal biyoteknoloji konusunda deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi4-Tarımsal Biyoteknoloji kapsamındaki herhangi bir konuda proje tasarlama geliştirme ve uygulama becerisine sahip olmak5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak6-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci7-En az bir yabancı dili etkin şekilde kullanabilme becerisi8-Biyoteknoloji ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olmak9-Biyoteknoloji ve mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler seçme ve uygulama becerisine sahip olmak10-Biyoteknoloji uygulamalarında gerek bireysel çalışma gerekse de ekip çalışmasının gerektirdiği bilinç ve sorumluluğa sahip olma 11-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ