Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji Ders Kataloğu

1. Sınıf

2021 - 2022 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ZTB105 Botanik 2 2 4
ZTB101 Ekonomi 3 0 3
FZK002 Fizik 3 0 3
ZTB117 İstatistik 2 2 3
KRYP01 Kariyer Planlama 1 0 2
KMY105 Kimya 2 2 3
MAT001 Matematik 3 0 3
TB125 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2021- 2022 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
ZTB110 Bitki Sistematiği 2 2 4
ZTBT102 Laboratuvar Teknikleri 2 2 5
ZTB124 Mesleki Etik 1 0 1
ZTB112 Organik Kimya 2 2 4
TB 104 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 4
ZMO102 Toprak Bilgisi 2 2 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
ZTB103 Zooloji 2 0 3
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2021 - 2022 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO225 Araştırma ve Deneme Metotları 2 2 5
ZTB205 Bitki Fizyolojisi 2 2 4
ZTB215 Biyokimya 3 0 4
ZTB127 Ekoloji 2 0 3
ZTBT203 Genel Mikrobiyoloji 2 2 5
ZTBT201 Hücre Biyolojisi 2 0 3
İSGL101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 2
ZTM205 Kütle ve Enerji Denkliği 2 0 2
ZTM201 Malzeme Bilimi 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2021- 2022 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZMO214 Bahçe Bitkileri 2 2 3
ZMO201 Bitki Koruma 2 2 3
ZTB214 Hayvan Fizyolojisi 2 2 5
İSGL102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
ZTM102 Ölçme Bilgisi 1 2 3
ZMO212 Tarla Bitkileri 2 2 3
ZTB115 Teknik Resim 1 2 3
ZTB204 Temel Genetik 3 0 5
ZMO211 Zootekni 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2021-2022 EK Sınav
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
TBT 204 Laboratuar Teknikleri 2 2 6
TBT 402 Tohumluk Bilimi veTeknolojisi 2 2 5
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 19 AKTS Alabilir 19
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Bil.Müh.(İÖ)) 3 0 5
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2021 - 2022 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTBT307 Bitki Hücre Doku Kültürü 2 2 5
ZTBT305 Bitki Islahı 2 2 5
ZTBT301 Moleküler Biyoloji 2 2 5
ZTBT303 Moleküler Genetik 3 0 4
ZTBT309 Sitogenetik ve Uygulamaları 2 2 5
Seçmeli 3. SINIF -GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTBT311 Biyogüvenlik 2 0 3
ZSTBT313 Çevre Biyoteknolojisi 3 0 3
ZSTBT315 Gıda Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTE306 Aile ve Ekonomi Yönetimi(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 313 Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTO113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBB 315 Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 305 Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA303 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA307 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA312 Ekim Nöbeti Sistemleri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO111 Gübre Üretim ve Tüketim Sorunları(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTE308 Kırsal Kalkınma ve Ekonomisi(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 302 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-BhBtk.) 2 0 3
ZSBB 308 Modern Sebze Üretim Yerleri ve Organizasyonu(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSBB 309 Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 0 3
ZSTO123 Toprak Düzenleyicileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBB 303 Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTO117 Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
UNİSEC001 Afetlerde Risk Yönetimi(Sağlık Y.O.-Ac.Yrd.Af.Yön) 2 0 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBM304 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTE402 Doğal Kaynakların Ekonomik Değerlemesi(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 1 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSBM407 Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 3 0 3
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fra.Dil.Ed.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
SBM441 İngilizce Konuşma Becerileri I (Ziraat Fak.-BhBtk.) 2 0 3
İŞLB104 İşletme Bilimine Giriş I(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTE410 Kooperatifçilik Uygulamaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
MKSB420 Mekanikte Bilgisayarlı Analiz Uygulamaları (Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MKSB420 Mekanikte Bilgisayarlı Analiz Uygulamaları (Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Beden Eğitimi ve Spor Y.O.-Sp. Yön.) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
UNİSEC005 Teknoloji Bağımlılığı(Sağlık Y.O.-Hemşirelik) 2 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBM429 Ürün Kurutma Teknolojisi(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bil.Müh.(İÖ)) 3 0 5
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2021- 2022 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTBT310 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 4
ZTBT302 Genetik Mühendisliği 2 2 4
ZTBT308 Hayvanlarda Hücre Kültürü 2 2 4
ZTBT306 Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi 3 0 3
ZTBT304 Mikrobiyal Biyoteknoloji 2 2 4
Staj01 Staj 0 2 5
Seçmeli 3.SINIF -BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 3
ZSTBT319 Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTBT318 Arı Yetiştiriciliğinde Biyoteknolojik Uygulamalar 3 0 3
ZSTBT312 Bitki Ekofizyolojisine Giriş 3 0 3
ZSTBT321 Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji) 3 0 3
ZSTBT316 Mikrobiyal Genetik 3 0 3
Genel Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
ZSTA301 Alternatif Yem Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 301 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBB 316 Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTA302 Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK346 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA303 Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK347 Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA304 Bitkisel Ürün Kalitesi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA305 Bitki Sosyolojisi(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA306 Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA307 Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA308 Boya ve Parfüm Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA309 Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA310 Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA311 Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA312 Ekim Nöbeti Sistemleri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA313 Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA314 Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBK348 Herbolojinin Temel Prensipleri(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA315 Mesleki İngilizce(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO109 Organik Atıkların Gübre Değeri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTE302 Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSTA317 Silaj ve Silaj Bitkileri(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTE303 Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSBB 310 Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE305 Tarım Ekonomisi(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
ZSTE307 Tarımsal Pazarlama(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 0 3
ZSTO103 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSBK350 Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Ziraat Fak.-Btk.Kor.) 2 0 3
ZSTA318 Yem Bitkileri Islahı(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTA319 Yem Bitkileri Tohumculuğu(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
APT304 Apiterapi(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
MİMS027 Araştırma Yöntemleri(Güz. San.,Tas. ve Mim. Fak.-Mimarlık) 3 0 3
UNİSEC004 Besin Hijyeni(Sağlık Y.O.-Bes.Diy.) 2 0 3
FİZB220 Bilim Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fizik) 3 0 3
SBM348 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 5
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Çal.Eko.End.İlş) 3 0 5
İKT325 Davranışsal İktisat(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İkt) 3 0 5
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
EHMS 418 Fiberoptiğe Giriş(Çorlu Müh. Fak.-Elktr.Hab.Müh.) 3 0 5
EEMS426 Fiberoptiğe Giriş(Çorlu Müh. Fak.-Elktr.Hab.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
GM 438 Fonksiyonel Gıdalar(Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
ZSTE352 Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
İŞLB810 Girişimcilik II(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 5
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS801 Günümüz Kelam Problemleri(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
ENMBS306 İnsan Kaynakları Yönetimi(Çorlu Müh. Fak.-End.Müh.) 3 0 5
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS811 İslam Bilim Tarihi(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
ZSTO112 Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
VMF104 Medikal Fotoğrafçılık(Veteriner Fak.-Veteriner) 1 1 3
PSK210 Mutluluk(Fen - Edebiyat Fak.-Psikoloji) 2 0 4
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
Uİ 511 Ortadoğu´da Devlet ve Toplum(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Ulus.İliş.) 3 0 5
SBKYB306 Siyaset Sosyolojisi(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Si.Bi.Ka.Yön.) 3 0 4
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Beden Eğitimi ve Spor Y.O.-Sp. Yön.) 2 0 4
UNİSEC005 Teknoloji Bağımlılığı(Sağlık Y.O.-Ac.Yrd.Af.Yön) 2 0 3
ADEB120 Temel Almanca(Fen - Edebiyat Fak.-Alm.Dil.Ed.) 2 0 4
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSTO125 Toprak Erozyonu ve Verimlilik(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-İlahiyat) 2 0 3
İFS803 Türkiye´de Dini Akımlar ve Cemaatler(İlahiyat Fak.-ilahiyat (i.ö.)) 2 0 3
MLYB701 Türk Vergi Sistemi I (İktisadi ve İdari Bil. Fak.-Maliye) 3 0 5
ZSBB 306 Yeni Kültür Bitkileri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2021-2022 EK Sınav
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
TBT 315 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 5
TBT 302 Genetik Mühendisliği 2 2 5
TBT 316 Hayvanlarda Hücre Kültürü 2 2 4
TBT 306 Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi 3 0 4
TBT 301 Moleküler Biyoloji 2 2 4
TBT 309 Sitogenetik ve Uygulamaları 2 2 4
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 4 AKTS Alabilir 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Bil.Müh.(İÖ)) 3 0 5
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2021 - 2022 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTBT407 Bitirme Tezi I 0 2 2
ZTBT403 Biyoinformatik 2 2 5
ZTBT409 Enzim Teknolojisi 2 2 4
ZTBT405 Hayvan Islahı 3 0 5
ZTBT401 Kantitatif Genetik 3 0 5
Seçmeli 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 6
ZSTBT411 Bitki Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT417 Genomik ve Proteomik 3 0 3
ZSTBT413 Hayvan Gen Kaynakları 2 0 3
ZSTBT415 Moleküler Fitopatoloji 3 0 3
ZSTBT419 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 3 0 3
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 3 AKTS Alabilir 3
UNİSEC001 Afetlerde Risk Yönetimi(Sağlık Y.O.-Ac.Yrd.Af.Yön) 2 0 3
ARB317 Anadolu Kültür Tarih ve Arkeolojisi(Fen - Edebiyat Fak.-arkeo) 2 0 3
IMSB422 Araştırma ve Raporlama Teknikleri(Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
KIMB341 Arkeokimya(Fen - Edebiyat Fak.-Kimya) 3 0 4
MATB223 Bilim Felsefesi(Fen - Edebiyat Fak.-Matematik) 2 0 3
ZSBB 304 Bitki Islahı(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSBM304 Biyolojik Malzemelerin Mühendislik Özellikleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
BMMS 404 Biyomedikal İşaret İşleme(Çorlu Müh. Fak.-Biyomed.Müh.) 3 0 5
BYLB125 Çevre ve Toplum (Fen - Edebiyat Fak.-Biyoloji) 3 0 3
ZSTO124 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
ZSTE402 Doğal Kaynakların Ekonomik Değerlemesi(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 1 3
TDEB341 Edebiyat ve Müzik(Fen - Edebiyat Fak.-Tür.Dil.Ed) 2 0 4
ZSBM407 Ekim Dikim ve Gübreleme Makinaları(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 3 0 3
ZSGM 504 Fonksiyonel Gıdalar (Ziraat Fak.-Gıd.Müh.) 2 0 3
FDEB313 Fransız Uygarlığı Tarihi(Fen - Edebiyat Fak.-Fra.Dil.Ed.) 2 0 3
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB308 İklim Bilgisi (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
SBM441 İngilizce Konuşma Becerileri I (Ziraat Fak.-BhBtk.) 2 0 3
İŞLB104 İşletme Bilimine Giriş I(İktisadi ve İdari Bil. Fak.-İşlt.) 3 0 4
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Çevr.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
ZSTE410 Kooperatifçilik Uygulamaları(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 2 2 3
ZSTO116 Küresel Isınma ve Arazi Bozulumu(Ziraat Fak.-Top.Bil.Bit.Bes.) 3 0 3
MKSB420 Mekanikte Bilgisayarlı Analiz Uygulamaları (Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.(İ.Ö.)) 3 0 5
MKSB420 Mekanikte Bilgisayarlı Analiz Uygulamaları (Çorlu Müh. Fak.-Mak.Müh.) 3 0 5
ZSZO313 Organik Hayvansal Üretim(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
ZSTA316 Organik Tarım(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
ZSBB 307 Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
ZSTE412 Sosyal Girişimcilik(Ziraat Fak.-Tar.Ek.) 3 0 3
BSYSGK 407 Spor ve Turizm(Beden Eğitimi ve Spor Y.O.-Sp. Yön.) 2 0 4
ZSBM426 Tarım Traktörleri(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
UNİSEC005 Teknoloji Bağımlılığı(Sağlık Y.O.-Hemşirelik) 2 0 3
STAB318 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Ziraat Fak.-Tar.Bitk.) 2 0 3
COG331 Türkiye Coğrafyası(Fen - Edebiyat Fak.-Coğrafya) 2 0 3
TARHB241 Uygarlık Tarihi (Fen - Edebiyat Fak.-Tarih) 2 0 3
ZSBM429 Ürün Kurutma Teknolojisi(Ziraat Fak.-Bio.Müh.) 2 2 3
ZSBB 314 Üzüm Çeşitleri(Ziraat Fak.-BhBtk.) 3 0 3
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bil.Müh.(İÖ)) 3 0 5
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
ZSZO314 Yerli Gen Kaynaklarının Korunması(Ziraat Fak.-Zootek.) 3 0 3
Toplam AKTS: 30

2021- 2022 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
ZTBT408 Bitirme Tezi II 0 2 2
ZTBT404 Biyoteknolojide Güncel Tanımlama Yöntemleri 2 2 4
ZTBT406 Hayvan Biyoteknolojisi 3 0 5
ZTBT402 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi 2 2 5
ZTM405 Ziraat Mühendisliğinde Tasarım 3 0 5
Seçmeli 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) 9
ZSTBT410 Bitki Islahında Biyoteknolojik Yöntemler 3 0 3
ZSTBT412 Bitki Stres Fizyolojisine Biyoteknolojik Yaklaşımlar 3 0 3
ZSTBT414 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 3
ZSTBT416 Moleküler Belirteçler ve Uygulamaları 3 0 3
ZSTBT418 Moleküler Sitogenetik 2 2 3
Toplam AKTS: 30

2021-2022 EK Sınav
Ders Kodu Ders Adı D.Form T U AKTS
TBT 418 Genomik ve Proteomik 3 0 4
TBT 406 Hayvan Biyoteknolojisi 2 2 5
TBT 405 Hayvan Islahı 2 2 4
TBT 401 Kantitatif Genetik ve QTL Analizi 2 2 5
Üniversite Seçmeli Genel/Üniversite Seçmeli Ders Havuzundan Toplam 12 AKTS Alabilir 12
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-İnş.Müh.) 3 0 5
CMSB301 Kentleşme ve Çevresel Etkileri (Çorlu Müh. Fak.-Bil.Müh.(İÖ)) 3 0 5
BMSB403 Veri Madenciliği(Çorlu Müh. Fak.-Bilg.Müh.) 3 0 5
Toplam AKTS: 30