Tarımsal Biyoteknoloji

Lisans Programı: (8 yarıyıl, (3+1) toplam 4 yıllık): Öğrenciye Lisans derecesi ve Ziraat Mühendisi diploması sağlar. Öğrenci 240 kredi saatlik dersleri ve 45 günlük staj eğitimini tamamlamak zorundadır.

Yüksek Lisans Programı: (4 yarıyıl, 2 yıl+ yüksek lisans tezi): Öğrenciye yüksek lisans derecesi sağlar. Öğrenci 24 kredi saatlik dersleri, kredisiz 1 adet seminer sunar. Yüksek lisans tezini hazırlar ve jüri önünde savunur.

Doktora Programı: (8 yarıyıl, 4 yıl+ doktora tezi): Yüksek lisans derecesine sahip adaylar doktora programı için başvururlar. Doktora öğrencileri 24 kredi saat dersleri tamamlayıp yabancı dil bilgisini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Bir projeye dayalı doktora tezini hazırlayıp jüri önünde savunmak zorundadırlar.