2014-12-20

Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'ne Teknik Gezi19 Aralık 2014, Cuma günü  Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'ne bölümümüz 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide öğrencilere bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sefer DEMİRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sheida DANESHVAR ve Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN  eşlik etmişlerdir. Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yük. Müh. Onur ERGÖNÜL tarafından istasyon hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, birimde gerçekleştirilen ve devam eden projeleri kapsayan bir sunum yapılmıştır. Öğrenciler araştırma istasyonunun Islah ve Genetik Bölümündeki Moleküler Biyoteknoloji ve Doku Kültürü laboratuvarlarını, İklim Odasını ve Gıda Teknolojileri Bölümü laboratuvarlarını yetkililer eşliğinde bilgilendirilerek gezmişlerdir.