2016-01-28

Tarla Bitkileri Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ve Zootekni Bölümü işbirliği ile hazırlanan TÜBİTAK-1001 ProjesiTarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin TUNA’nın yöneticisi olduğu, yine Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlker NİZAM, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr. B. Banu BİLGEN, Yrd.Doç.Dr. Sheida DANESHVAR ROYANDAZAGH, Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. DR. M. Levent ÖZDÜVEN'İN  araştırmacı olarak yer aldığı TUBITAK-1001 programı tarafından desteklenmesine karar verilen "Geniş doğal varyasyona sahip korunga (Onobrychis Miller) genetik kaynak kolleksiyonunun yeni sitogenetik yöntemler ile karakterizasyonu ve Trakya bölgesine uygun çeşitlerin geliştirilmesinde kullanımı" konulu projemizi kutladık.