2013-10-01

Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanları Toplantısı 

Bölüm Başkanımız Prof. Dr.Sezen ARAT, 19 Eylül 2013 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanları toplantısına katılmıştır. Toplantıda öncelikle Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunlarının istihdamı konusunda gerek özel sektör ve gerekse Bakanlıklarda karşılaşılan sorunlar üzerinde tartışılmış, bu konuda atılması gereken adımlar belirlenerek yol haritası oluşturulmuştur.  Tarımsal Biyoteknoloji alanında çalıştay ve sempozyumların organizasyonu için ön hazırlıklara başlanmasına karar verilmiştir. Öğleden sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Enerji Tarımı Laboratuarına (Biodizel-Bioethanol Kalite Analiz Lab) ve AKSA firması (Ticari Doku Kültürü Lab) na ziyaretler yapılmış ve çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.