2014-10-10

TÜBİTAK 3001 ProjesiTarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya ÖZDİL'in yürütücülüğündeki "Trakya Bölgesi Bal Arısı Populasyonlarının (Apis Mellifera L.) Genetik Yapılarının mtDNA (tRNAleu-Cox2 Arası) Dizi Analizleri Ile Araştırılması" adlı 3001 projesi Tübitak tarafından desteklenmiştir.