2015-05-25

Sabancı Üniversitesi ve Tübitak MAM'a teknik gezi22 Mayıs 2015, Cuma günü   Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi ve TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ne bölümümüz 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide öğrencilere bölüm başkanı Prof. Dr. Sezen ARAT, öğretim üyeleri Doç. Dr. Fulya ÖZDİL, Yrd. Doç. Dr. Sefer DEMİRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Sheida DANESHVAR ve Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN  eşlik etmişlerdir. Teknik gezinin ilk ayağı olan Sabancı Üniversitesi’nde Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri başta Dr. Hikmet BUDAK olmak üzere Dr. Levent ÖZTÜRK ve lisansüstü öğrencileri tarafından bölüm serası ve bölüm laboratuarları gezdirilerek, bölüm ve yapılan çalışmalar, yürütülen projeler hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra öğrenci ve öğretim üyelerine Dr. Hikmet BUDAK tarafından soru-cevap eşliğinde bir sunum yapılmıştır. Sunumun ardından Dr. Meral YÜCE tarafından Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) tanıtılarak, yürüyen projeler hakkında bilgiler verilmiştir.

Öğleden sonra teknik gezinin ikinci ayağı olan TÜBİTAK, MAM, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ne geçilmiştir. Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nden araştırmacı Dr. Tolga AKKOÇ eşliğinde konusunda uzman, değerli araştırmacılar tarafından öğrenci ve öğretim üyelerine Hayvan, Bitki ve Enzim-Mikrobiyal Biyoteknoloji üniteleri tanıtılarak yapılan projeler hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.