Tarımsal Biyoteknoloji

 

LİSANS

 

Ders kaydını nasıl yenileyebilirim?

Her dönem dersler başlamadan önce dekanlık web sayfasında duyurusu yapılan akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftası içerisinde ders kaydı otomasyon (https://ogr.nku.edu.tr/) üzerinden yapılır. Öğrencinin öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığı dersleri alması ve ders kaydını onaylayarak danışman hocanın onayına sunması gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

 

Ders başarı durumum neye göre belirlenmektedir? Devamsızlık hakkım ne kadardır?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az % 70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu veya bütünleme sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz.

 

Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Öğrenci, üniversitemiz (http://ziraat-tab.web.nku.edu.tr/) bölüm web sayfasında (http://ziraat-tab.web.nku.edu.tr/) yer alan Öğrenci/ Ders Kataloğu sekmelerini kullanarak istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilir.

 

Zorunlu yaz stajımı ne zaman ve nerede yapmalıyım?

Öğrenci 3. Sınıf bahar döneminde staj dersini seçerek Bahar yarıyılını takip eden yaz ayında belirtilen 3 farklı tarihten birinde zorunlu 30 iş günü stajını yapmak durumundadır.

 

Zorunlu yaz stajı için kurum ve kuruluşlara nasıl başvurabilirim?

Öğrenci, staj başvurusunda izlenecek yollar için Ziraat Fakültesi web sayfasında (http://ziraat.nku.edu.tr/ ) staj sekmesi altında yapılan duyuruları takip ederek gerekli belge,  form ve başvuru tarihlerini oradan detaylı bir şekilde öğrenebilir.

 

Sınava katılamadım ve mazeretim var ne yapmam gerekir?

Geçerli bir mazeret nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve  mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Ziraat Fakültesi Öğrenci İşlerine raporları ile birlikte başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.  

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

 

Yaz okulunda nasıl ders alabilirim?

Başka üniversitelerden yaz okulunda ders alabilmek için gereken bilgileri http://ziraat.nku.edu.tr/ linkinden Kalite-İç Kontrol/İş Akışları/ İ.A.E.036. Yaz Okulu İş Akış Süreci sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

 

Tek ders sınavına girme koşulu nedir ve nasıl başvurabilirim?

Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için özel proje, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir. 

 

Tek ders sınavı başvurusu için gereken bilgileri http://ziraat.nku.edu.tr/ linkinden Kalite-İç Kontrol/İş Akışları/ İ.A.E.030. Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

(http://oidb.nku.edu.tr/ linkinden Yönetmelik ve Yönergeler/Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği sekmelerinden ilgili yönetmeliğin 16. Maddesi)

 

Mezun olabilmek için mezuniyet derecesi ne olmalıdır?

Öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir.

(http://oidb.nku.edu.tr/ linkinden Yönetmelik ve Yönergeler/Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği sekmelerinden ilgili yönetmeliğin 28. Maddesi)

 

Lisanstan mezun oldum ilişiğimi nasıl keseceğim?

Mezun olan öğrenci, Öğrenci İşleri Daire başkanlığına gidip öğrenci kimlik kartını teslim edip ilişiğini kesecektir.

(http://oidb.nku.edu.tr/ linkinden Yönetmelik ve Yönergeler/Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği sekmelerinden ilgili yönetmeliğin 29. Maddesi)

 

Yatay geçiş için ne yapmam gerekiyor?

Yatay geçiş başvurusu için gereken bilgileri http://ziraat.nku.edu.tr/ linkinden Kalite-İç Kontrol/İş Akışları/ İ.A.E.014.-Üniversitelerarası Yatay Geçiş İş Akış Süreci sekmelerinden ulaşabilirsiniz.

 

LİSANSÜSTÜ

 

Yüksek lisans derslerimi tamamladım ne zaman seminer ve tez önerisi verebilirim?

Zorunlu dersleri aldıktan sonra toplam 24 krediyi tamamlayan her yüksek lisans öğrencisi 3. dönemde hem seminerini hem de tez önerisini verebilir.

 

Tez savunmaya girmem için gereken evraklar nelerdir?

Savunmaya girecek olan öğrenci, Jüri üyesinin belirlendiğine dair Enstitü müdürlüğü tarafından yazılan yazı, ekinde alınan yönetim kurulu kararını ve tezin taslak metnini Jüri üyesine teslim eder.

Öğrencinin jüri belirleme tarihinden itibaren yönetmelik gereği 1 ay içerisinde savunmaya girmesi gerekir.

Öğrenci savunmaya girmeden 1 hafta önce tez savunma konu ve tarihinin duyurusunun ilan edilmesi gerekir.

Savunmaya girerken Tez değerlendirme sınav tutanağı ve katılım listesi formlarının hazırlanması ve tamamlanmış tutanak ve listenin savunma sonrasında Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans Tez savunmasında başarılı bulundum şimdi ne yapacağım?

Savunmada başarılı bulunan öğrenci, jüri üyeleri tarafından verilen gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra, ciltlenmiş tezinin onay sayfasını Tez bitirme jüri üyelerine imzalatır.

Jüri üyelerinin imzalarını taşıyan tez Enstitü müdürünün onayına sunulur.

Onaylandıktan sonra YÖK’ün web sayfasından üye olup tez veri giriş formunu doldurarak çıktısını alır.

Daha sonra enstitünün belirlediği belgelerin Enstitü’ye en kısa sürede teslimi öğrencinin mezuniyet işlemleri için gereklidir.