Tarımsal Biyoteknoloji

 

 

Program Eğitim Amaçları (PEA)

 

PEA1. Temel Ziraat Mühendisliği formasyonuna ve çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip olan mezunlarımız çeşitli kuruluşlarda Ziraat Mühendisliğinin birçok alanında görev alır.

PEA2. Tarımda geniş uygulama alanına sahip biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi ve uygulama becerisine sahip olan mezunlarımız  çeşitli kuruluşlarda biyoteknoloji alanında istihdam edilir.

PEA3.  Sürekli iyileşmeyi ve bilimsel düşünceyi özümsemiş özellikleriyle mezunlarımız kamu ve özel sektörde yöneticilik görevleri üstlenebilir veya kendi işini kurar.  

PEA4. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, araştırma/geliştirme projelerinde yer alır, lisansüstü eğitime devam eder ve/veya akademisyen olarak çalışır.