Tarımsal Biyoteknoloji

 

Moleküler ve Genetik Laboratuvarı

Hayvan Moleküler Genetik Araştırmaları Grubu

Çalışma Konuları

  • Küçükbaş Hayvan Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu (eşek, keçi)
  • Bal Arısı Populasyonlarının (Apis Mellifera L.) Genetik Yapılarının mtDNA  Düzeyinde Araştırılması(tRNAleu-Cox2 Arası, Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI))
  • Klon Hayvanlar ve Küçükbaş Hayvan Irklarının Çeşitli Moleküler Markerler Yardımıyla Tanımlanması (SNP, mtDNA)
  • Küçükbaş Hayvan Irklarında Ebeveyn Tayini

Çalışma Grubu

Prof. Dr. Fulya Özdil

Dr. Raziye IŞIK

 

Bitki Moleküler Genetik Araştırmaları Grubu

Çalışma Konuları

  • Ayçiçeğinde MAS analizi ile yüksek oleik asit içeriğine sahip ve orobanşa dayanıklı hat/çeşit/bireylerin belirlenmesi
  • Bitki gen kaynaklarında (Kum zambağı gibi) mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapının ve çeşitliliğin belirlenmesi
  • Ayçiçeği tarlalarından örneklenen orobanş populasyonlarının mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapısının belirlenmesi
  • Doğal veya kültüre alınmış korunga populasyonlarında, çeşitlerinde mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapının ve çeşitliliğin belirlenmesi
  • Buğday genotiplerinde moleküler karakterizasyon

Çalışma Grubu

Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN

Öğr. Gör. Selen YATKIN (Doktora öğrencisi)