Tarımsal Biyoteknoloji

 

Moleküler Genetik Laboratuvarı

Hayvan Moleküler Genetik Araştırma Konuları

Çalışma Konuları

 • Küçükbaş Hayvan Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu (eşek, keçi)
 • Bal Arısı Populasyonlarının (Apis Mellifera L.) Genetik Yapılarının mtDNA  Düzeyinde Araştırılması(tRNAleu-Cox2 Arası, Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI))
 • Klon Hayvanlar ve Küçükbaş Hayvan Irklarının Çeşitli Moleküler Markerler Yardımıyla Tanımlanması (SNP, mtDNA)
 • Küçükbaş Hayvan Irklarında Ebeveyn Tayini

Çalışma Grubu

Prof. Dr. Fulya Özdil

Doç. Dr. Raziye IŞIK

 

Bitki Moleküler Genetik Araştırma Konuları

Çalışma Konuları

 • Ayçiçeğinde MAS analizi ile yüksek oleik asit içeriğine sahip ve orobanşa dayanıklı hat/çeşit/bireylerin belirlenmesi
 • Bitki gen kaynaklarında (Kum zambağı gibi) mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapının ve çeşitliliğin belirlenmesi
 • Ayçiçeği tarlalarından örneklenen orobanş populasyonlarının mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapısının belirlenmesi
 • Doğal veya kültüre alınmış korunga populasyonlarında, çeşitlerinde mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapının ve çeşitliliğin belirlenmesi
 • Buğday genotiplerinde moleküler karakterizasyon

Çalışma Grubu

Doç. Dr. Behiye Banu BİLGEN

Öğr. Gör. Selen YATKIN (Doktora öğrencisi)

 

Enzim ve Mikrobiyal Genetik Araştırma Konuları

Çalışma Konuları

 • Tebukonazole  Dirençli  Saccharomyces  cerevisiae  Mutant Suşlarının  Evrimsel Mühendislik Ile Eldeleri ve Moleküler Karakterizasyonları
 • Dizi Homoloji Temelli Metagenomik Yaklaşımı Yoluyla Anadolu Manda Rumeni Kaynaklı Farklı Ekstremofilik Özelliklere Sahip Yeni Ksilanaz Enzimlerinin Tanımlanmaları, Biyokimyasal Karakterizasyonları ve Biyoteknolojik Uygulamaları

Çalışma Grubu

Arş. Gör. Dr. Yusuf SÜRMELİ