Tarımsal Biyoteknoloji

 

Moleküler ve Genetik Laboratuvarı

Hayvan Moleküler Genetik Araştırmaları Grubu

Çalışma Konuları

  • Küçükbaş Hayvan Populasyonlarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu (eşek, keçi)
  • Bal Arısı Populasyonlarının (Apis Mellifera L.) Genetik Yapılarının mtDNA  Düzeyinde Araştırılması(tRNAleu-Cox2 Arası, Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI))
  • Klon Hayvanlar ve Küçükbaş Hayvan Irklarının Çeşitli Moleküler Markerler Yardımıyla Tanımlanması (SNP, mtDNA)
  • Küçükbaş Hayvan Irklarında Ebeveyn Tayini

Çalışma Grubu

Doç. Dr. Fulya Özdil

Dr. Raziye IŞIK

Zir. Müh. Selen YATKIN

Zir. Müh. Volkan SÖNMEZ

Zir. Müh. Ayşe GÜDER

Zir. Müh. Hasan BULUT

 

Bitki Moleküler Genetik Araştırmaları Grubu

Çalışma Konuları

  • Ayçiçeğinde MAS analizi ile yüksek oleik asit içeriğine sahip ve orobanşa dayanıklı hat/çeşit/bireylerin belirlenmesi
  • Bitki gen kaynaklarında (Kum zambağı gibi) mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapının ve çeşitliliğin belirlenmesi
  • Ayçiçeği tarlalarından örneklenen orobanş populasyonlarının mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapısının belirlenmesi
  • Doğal veya kültüre alınmış korunga populasyonlarında, çeşitlerinde mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik yapının ve çeşitliliğin belirlenmesi

Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Behiye Banu BİLGEN

Zir. Müh. Selman ÖZKAN