2015-04-22

MANDALARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYINamık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenen “Asya Manda Kongresi” çerçevesinde 19 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde "Mandalarda Üreme Biyoteknolojisi" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasında Mandanın ülkemiz hayvancılığındaki öneminden, ülkemizdeki Manda varlığının bugünkü durumundan bahseden Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.İhsan SOYSAL ıslah çalışmalarının önemli bir parçası olan üreme biyoteknolojisinin ülkemizde de uygulamaya geçmesi gerektiğini vurguladı. İtalya’dan Prof.Dr. Giuseppe Campanile, Bulgaristan’dan Dr. Anatoli Atanasov, Pakistan’dan Dr. Maqbool Ahmad’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda Namık Kemal Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Sezen Arat “Mandalarda in vitro embriyo üretimi, son gelişmeler ve uygulamalar” konulu bir seminer verdi. Manda Birlikleri, Üniversiteler ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı enstitülerinden konu ile ilgili alanda çalışanların katıldığı çalıştay ertesi gün laboratuar uygulamaları ile başarıyla tamamlandı.