Tarımsal Biyoteknoloji

 

Komisyonlar

 

 • Öğrenci Staj Komisyonu Bölüm Üyesi(Dr. Öğr.Üyesi Sheida DANESHVAR)
 • Burs İzleme Komisyonu Bölüm Üyesi( Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN)
 • Stratejik Plan Komisyonu Bölüm Üyesi (Prof.Dr. Sezen ARAT-Başkan,  Doç.Dr. Fulya ÖZDİL, Doç.Dr. Hasan Murat VELİOĞLU ve Doç.Dr. Banu BİLGEN)
 • Ziraathaber Dergisi Yayın Komisyonu Bölüm Üyesi (Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN)
 • Çift Anadal, Yandal Komisyonu Bölüm Üyesi (Doç. Dr. Banu BİLGEN)
 • Kalite Komisyonu Bölüm üyesi (Dr. Öğr.Üyesi Devrim OSKAY ve Araş. Gör. Dr. Raziye IŞIK)
 • Bölüm Eğitim ve Öğretim Komisyonu Bölüm Üyeleri (Doç. Dr. Banu BİLGEN, Araş. Gör. Dr. Raziye IŞIK, Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN ve Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN)
 • Araştırma Faaliyet Raporu Komisyonu Bölüm Üyesi( Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN)
 • Ders Programı Hazırlama Komisyonu Bölüm üyesi (Doç.Dr. Banu BİLGEN)
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Stratejik Plan Komisyonu (Prof.Dr. Sezen ARAT ve Dr. Öğr.Üyesi Devrim OSKAY)
 • Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komisyonu Bölüm Üyesi (Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN)
 • Sıfır Atık Proje Komisyonu Bölüm Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi Sefer DEMİRBAŞ ve Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN)
 • Sınav Gözetmen Belirleme Komisyonu Bölüm Üyesi (Araş. Gör. Dr. Raziye IŞIK ve Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN)
 • Ziraat Haber Bülteni Komisyonu (Araş. Gör. Elif Ceren PEHLİVAN)

 

Koordinatörlükler

 • Bologna Koordinatörlüğü (Prof.Dr. Sezen ARAT, Dr. Öğr.Üyesi Devrim OSKAY ve Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN)
 • Erasmus Koordinatörlüğü (Doç.Dr. Hasan Murat VELİOĞLU) 
 • Fakülte Dergisi Koordinatörlüğü (Prof.Dr. Sezen ARAT)
 • Farabi Koordinatörlüğü (Dr. Öğr. Üyesi Devrim OSKAY)
 • Mevlana Öğrenim Hareketliliği Koordinatörlüğü (Doç.Dr. Hasan Murat VELİOĞLU) 
 • Biyoteknoloji Topluluğu Koordinatörlüğü (Dr.Öğr.Üyesi Devrim OSKAY ve  Araş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN)