Tarımsal Biyoteknoloji
2022-05-13

7. Biyoteknoloji Günleri 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen “Biyoteknoloji Günleri” yoğun katılım ile Google Meet üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir.

Topluluk Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Devrim OSKAY’ın ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi ve Topluluk Başkanı Ödül Efsane AYÇİÇEK’in topluluğu tanıtıcı konuşmasının ardından, açılış konuşması Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT tarafından yapılmıştır.

Etkinlik Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR “Mikro Organizmaların Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler ve Marker Sistemleri” başlıklı sunumu ile başlamıştır.

Ardından Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ’nin “Bitki ıslahında Morfolojik Biyokimyasal ve Moleküler Marker Kullanımı ve Karşılaştırılması” başlıklı sunumu ile devam etmiştir.

Son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim CEMAL’in “Hayvan Islahında Genomik Teknolojiler” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Konuşmacılara paylaşmış oldukları değerli bilgiler için teşekkür edilmesinin ardından etkinlik sonlandırılmıştır.