Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunlarının sahip olduğu iş olanakları; 

 • Kamu ve özel sektör Araştırma Enstitüleri,
 • Biyoteknoloji Enstitüleri,
 • Araştırma İstasyonları,
 • Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler,
 • Tohumculuk, fide-fidan ve seracılık sektörleri,
 • Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları,
 • Marmara Araştırma Merkezi,
 • Tarımsal Analiz Laboratuvarları,
 • Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı İl Müdürlükleri,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri,
 • Ziraat Bankası ve
 • Belediyeler