TÜBİTAK-BİDEB-2209/A, 2012 1. Dönem, Trakya koşullarında, Varroa (varroa destructor) mücadelesi yapılmamış bal arısı kolonileri ile Varroa mücadelesi yapılmış bal arısı kolonilerinin kışlama yeteneklerinin ve yaşama güçlerinin karşılaştırılması (Proje yürütücüsü: Onur Görkem Akyol, Yardımcı Araştırmacılar: Umut Özer, Onur Bayram Kavak, Kader Sevinç Vural, Proje Danışmanı: Devrim Oskay). Tamamlandı.

TÜBİTAK-BİDEB-2209/A, 2013 1. Dönem, Trakya bölgesindeki akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin, biyoteknolojik çalışmalara yönelik bilgi düzeyleri ve tutumlarının değerlendirilmesi (Proje yürütücüsü: Harun Sami Çiftçi, Yardımcı Araştırmacılar: Muhammet Turgut, Ceren Elibol, Gizem Taymaz, Proje Danışmanı: Sheida Daneshvar-Royandezagh). Tamamlandı.

TÜBİTAK-BİDEB-2209/A, 2013 2. Dönem, Sığır fibroblast ve kıkırdak hücrelerinin sinkronizasyonunda kullanılan çift timidin bloğu, kontak inhibisyon, dmso ve serum açlığı yöntemlerinin karşılaştırmalı araştırılması (Proje yürütücüsü: Gözde Gülsoy, Yardımcı Araştırmacılar: Pınar Kır, Gözde Er,  Ezgi Güzey, Proje Danışmanı: Sezen Arat). Tamamlandı.

TÜBİTAK-BİDEB-2209/A, 2013 2. Dönem, Karbonhidratça Zengin Yemekhane Artıklarından Etil Alkol Üretimi (Proje yürütücüsü: Merve Nur Aslan, Yardımcı Araştırmacılar: Nilay ASLAN, Gülşah ÜNAL, İbrahim DUMANLI, Proje Danışmanı: Hasan Murat Velioğlu). Tamamlandı.

TÜBİTAK-BİDEB-2290/B2015, Balarısı (Apis Mellifera L.) Beslenmesinde Yüksek Proteinli Arı Keki Kullanarak Kuluçka ve Sperm Kalitesinin Arttırılması Üzerine Araştırma (Proje yürütücüsü: Onur Bayram KAVAK, Araştırmacılar: Süeda TİLKİ, Yılmaz Berk KORU, Proje Akademik Danışmanı: Devrim OSKAY, Sanayi Danışmanı: Sadri DEMİRCİOĞLU)