Hayvansal Biyoteknoloji

Hayvansal Biyoteknoloji, temel olarak ürün ve hizmet üretmek amacıyla bilimsel ve mühendislik prensiplerinin hayvansal ürünlerin üretilmesi veya işlenmesinde birlikte kullanılması olarak ifade edilebilir. Hayvansal Biyoteknoloji, evcil hayvan türlerinin genetik karakterizasyonu, korunması, üstün verimlilik, hastalıklara ve zararlılara dirençlilik gibi özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla gen veya gen bölgelerinin belirlenmesi, belirlenen gen veya gen bölgeleri ile damızlık seçimi sağlayacak yöntemler geliştirilmesi gibi moleküler tanımlama yöntemlerini, çeşitli proteinleri üretmek üzere memeli hücre kültürü, in vitro embriyo üretimi, kriyobiyoloji, klonlama gibi yardımcı üreme tekniklerini uygulayan ve geliştiren bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra istenen özellikte dirençli veya verimi yüksek hayvanlar elde etmek için embriyoya gen aktarımı ile transgeniklerin oluşturulması son yıllarda hayvansal biyoteknolojinin yoğunlaştığı konulardır.  

Bitkisel Biyoteknoloji

Bitkisel biyoteknoloji, bitki genleri, hücreleri, organları ve dokuları üzerinde çalışarak istenen özellikte ürünler ve hizmetler oluşturma bilimidir. Bitkisel biyoteknoloji, tarımsal üretimi, verimi ve kaliteyi artırmayı ve uygun ticari bitki varyeteleri oluşturulmasını böylece toplum refahına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, gen izolasyonu, gen dizilerinin belirlenmesi (sekanslanması), istenen özellikleri kodlayan genlerin tespiti, tespit edilmiş olanların ıslah çalışmalarında kullanılmasının sağlanması veya bu genlerin transferi ile biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı transgenik bitkilerin oluşturulması gibi modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmaktadır.  

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

Biyoteknolojinin tarım, hayvancılık, gıda, deterjan, kağıt, tekstil, deri ve daha birçok uygulama alanında enzimlerin ve biyolojik araç olarak kullanılan mikroorganizmaların rolü büyüktür. Bu bilgiler ışığında enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji alanının amacı, büyük ölçekte üretim yapan endüstri ve fabrikalara taşınmadan önce laboratuar ölçeğinde, özellikle tarımsal değeri olan enzimlerin mikroorganizmalar yoluyla üretilmesi, saflaştırılması, karakterize edilmesi, çeşitli özelliklerinin geliştirilmesi ve üretimini sağlayacak olan ortam koşullarının optimize edilmesidir.